The "Sarandev" European Youth Pop-Rock Competition - Dobrich '2018


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

* Трите имена на участника: ………………………………………………………………

* Дата и година на раждане: ……………………………………………………………… 

* Възрастова група: …………………………

* Адрес: ………………………………………………………………………………………

* телефон: ………………………………………………    e-mail: ……………………….

Организация (институция): …………………………………………………………………

Ръководител: …………………………………………………………………………………

телефон: …………………………………………………    e-mail: ………………………..

 

* РЕПЕРТОАР - ВТОРИ ЕТАП НА КОРКУРСА:

 Първи тур

заглавие на песента: …………………………………………….

музика: ……………………………………………………………..

текст: ……………………………………………………………….

аранжимент: ……………………………………………………….

изпълнител: ……………………………………………………….

 

Втори тур

заглавие на песента: ……………………………………………...

музика: ………………………………………………………………

текст: …………………………………………………………………

аранжимент: ……………………………………………………......

изпълнител: …………………………………………………………

 

* ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА!