The "Sarandev" European Youth Pop-Rock Competition - Dobrich '2018


История

29.04.1988 г. - Първи национален конкурс за авторска песен - гости от Дания, Чехословакия, бившия СССР.

1989 - 1990 г - Втори и трети национален конкурс за авторска песен за млади изпълнители на забавна песен.

1991 - 1994 г - Четвърти, пети, шести и седми конкурс за поп-рок изпълнители.

1996 г. - Осми национален конкурс за поп-рок изпълнители с международно участие - 26 и 27 април - Председател на журито Васил Найденов - Първа награда - Галин Кулов - Добрич.
 
1997 г. - Девети национален конкурс за поп-рок изпълнители с международно участие - 6, 7 и 8 юни - Председател на журито Васил Найденов - Първа награда - Нели Ненкова - Добрич.

1998 г. - Десето издание - Председател на журито - Маргарита Хранова - Първа награда - Детелина Димитрова - Добрич.

1999 г. - Единадесето издание - участници от България, Румъния и Русия - Председател на журито - Лили Иванова - Наградата "Сарандев" - Августина Атанасова - Добрич.

2000 г. - Дванадесето издание - участници от България, Русия, Украйна, Румъния - Председател на журито - Борис Карадимчев - Наградата "Сарандев" - Боряна Христова - Варна.

2001 г. - Тринадесето издание - участници от България, Русия, Югославия, Гърция - Председател на журито - Георги Христов - Наградата "Сарандев" - София Лазопулу - Гърция - Солун.

2002 г. - Четиринадесето издание - участници от България, Русия, Гърция, Кипър, Румъния, Армения, Сърбия - Председател на журито - Здравко Желязков - Наградата "Сарандев" - Весела Желева - България - Шумен

2003 г. - Петнадесето издание - участници от България, Русия, Грузия, Узбекистан, Гърция, Кипър, Турция, Македония - Преседател на журито Орлин Горанов - Наградата "Сарандев" - Стоян Петров - България - Ст.Загора.

2004 г. - Шестнадесето издание - участници от България, Русия, Грузия, Молдова, Израел - Председател на журито Маргарита Хранова - Наградата "Сарандев" - Мария Николаева - България.

2005 г. - Седемнадесето издание - участници от България, Македония, Русия, Узбекистан, Израел, Казахстан, Грузия - Председател на журито - Йорданка Христова - Наградата "Сарандев" - Георги Данчев - България.
 
2006 г. - Осемнадесето издание - участници от България, Русия, Узбекистан, Израел, Казахстан - Председател на журито - Вили Казасян - Наградата "Сарандев" - Диана Заятидинова - Узбекистан.
 
2007 г. - Деветнадесето издание - участници от България, Молдова, Русия, Узбекистан, Израел, Казахстан, Румъния, Малта, Словения - Председател на журито - Вили Казасян - Наградата "Сарандев" - Георги Дюлгеров - България.
 
2008 г. - Двадесето издание - участници от България, Израел, Казахстан, Румъния, Беларус - Председател на журито - Нели Рангелова. Наградата "Сарандев" - Михаела Филева - България.

2009 г. - Двадесет и първо издание - участници от България, Унгария, Хърватска, Израел, Казахстан, Русия - Председател на журито - Маргарита Хранова. Наградата "Сарандев" - Никола Чочев - България.
 
2010 г. - Двадесет и второ издание - участници от България, Русия, Казахстан, Израел, Румъния, Украйна. Председател на журито - Тони Димитрова. Наградата “Сарандев” - Максим Мацышин - Русия.
 
2011 г. - Двадесет и трето издание - участници от България, Украйна, Израел, Русия, Беларус, Грузия, Председател на журито - Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев” - Диана Михайловна Пашук - Беларус.

2012 г  - Двадесет и четвърто издание  - участници от България, Украйна, Русия, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Израел - Председател на журито - Хайгашод Агасян. Наградата "Сарандев” - Траян Мартинов Костов - България.

2016 г. - Двадесет и пето издание - участници от България, Гърция, Казахстан, Молдова, Грузия. Председател на журито Хайгашот Агасян. Наградата "Сарандев" - Мирела Димитрова - България.

2017 г. - Двадесет и шесто издание - учзстници от България, Сърбия, Гърция, Казахстан. Председател на журито Хайгашод Агасян. Наградата "Сарандев" - Гулнара Кошенова - Казахстан.


"Сарандев" '2017 - Grand prix - Гулнара Кошенова - Кзахстан